המרכז הישראלי לכבוד האדם מציע שתי השתלמויות בנושא מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה:

  1. "גבולותיי הם כבודי": מניעת הטרדה מינית בעבודה – מפגש סגל
  2. הכשרה לממונה על מניעת הטרדה מינית

 

"גבולותיי הם כבודי": מניעת הטרדה מינית בעבודה – מפגש סגל

מפגש הסגל בנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה, הינו תהליך ייחודי המשלב בחינה ערכית של מהות הפגיעה הנגרמת במקרים של הטרדה מינית, לצד הדגמה של היבטים פרקטיים ביישום החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה ובחיי היום-יום.

דרך אירוע אמיתי, עוקב המפגש אחר תהליך השתלבותה של עובדת במקום עבודה, מראיון העבודה הראשון שלה ועד שהתרחשה הטרדה מינית. בתהליך ניתוח ייחודי, לומדות/ים המשתתפות/ים לחשוף שלבים בתהליך הטרדה מינית, לזהות נורות אזהרה, לפעול לצמצום ההזדמנויות להתפתחות הטרדה מינית, להבין את אפשרויות התגובה במצבים משתנים ולהכיר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית.

משך המפגש: 3 שעות אקדמיות.

 

הכשרה לממונה על מניעת הטרדה מינית

הכשרה לממונות על מניעת הטרדה מינית בחברות וארגונים, המתקיימת בקבוצות קטנות, עד 5 משתתפות. ההכשרה מספקת את הידע הבסיסי הדרוש לביצוע התפקיד, תוך התייחסות אישית לצורכי המערכת ומאפייניה.

בתום ההכשרה מקבלת הממונה תעודה, המעידה על היקף ההכשרה ותכניה.

  • ערך כבוד האדם כבסיס למניעת הטרדה מינית
  • החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיו
  • תקנון מותאם לחברה
  • מסלולי תביעה
  • תהליך הטיפול בתלונה: תשאול, השגת ראיות, כתיבת חוות דעת והמלצה
  • היבטים רגשיים של המתלוננת והנילון
  • אתגרים ארגוניים בעבודת הממונה
  • קליטת עובדים/ות חדשים/ות והכשרת כלל העובדים כמתחייב בחוק

משך ההכשרה: 18 שעות אקדמיות.