סקר של משרד התמ"ת מגלה כי 55.4% מאוכלוסיית העובדים השכירים בישראל, 1.464 מיליון שכירים, נפגעו מהצקות בעבודה בשנת 2011, בתדירות של מידי פעם ועד לעיתים קרובות. http://www.economy.gov.il/Research/Documents/X12124.pdf

זוהי נורת אזהרה לכל מעסיק/ה, לא רק בגלל שהתעמרות פוגעת ברווחתם הנפשית של עובדיו ועובדותיו, אלא גם בגלל שיכולתם של העובדים/ות להפיק תוצאות רצויות מעבודתם, נפגעת. איחורים, קיצור יום העבודה, היעדרויות – אלו הם רק מקצת הנזקים הנגרמים למקום העבודה, עקב התעמרות של אנשים אלו באלו.

התעמרות בעבודה היא תופעה חברתית קשה, אשר עלולה להכות גלים בכל יחידות החברה. ניתן לפעול לצמצומה, על-ידי הגברת המודעות, יצירת נורמות התנהגות ארגוניות אשר יקטינו את סבירותה וזיהוי מוקדם ככל האפשר של תהליכים פוגעניים.

לאחרונה, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה. הצעת החוק, כאשר תתקבל, תצרף אל מדינת ישראל לאותן מדינות מתקדמות, אשר הכירו בתופעה ופועלות למגרה.

 

לעובדות ועובדי החברה תפקיד משמעותי במניעת התעמרות בעבודה.
לרוב, הם יהיו הראשונים להבחין בה, גם אם הם אינם הנפגעים הישירים ממנה. יכולתם להתריע עליה ולא לתת יד להחרפתה, תלויה במידת הסולידריות שלהם ובגיבוי שיקבלו מנהלי החברה ומההנהלה.

 

מבנה התוכנית:

יום העיון הינו בן 8 שעות אקדמיות ומחולק לשני חלקים. בכל אחד מהחלקים, הרצאה וסדנא.

תכנים מרכזיים:

תכנים מרכזיים:
חלק א' – ערך כבוד האדם בעולם העבודה
הרצאה: "בשביל כבוד צריך לעבוד" – ערך כבוד האדם ומשמעויותיו, כפי שבאות לידי יישום במערכות יחסי עבודה.

סדנא: "זה בכבוד שלי" – דינמיקות משתנות של כבוד בחיים הפרטיים והמקצועיים.

 

חלק ב' – התעמרות בעבודה: להבין, לזהות, למנוע

הרצאה: התעמרות בעבודה – מהי?

סדנא: "זה בידיים שלנו" – זיהוי נורות אזהרה ופעולות למניעת הסלמת התופעה.