תלמ"ים הינה תוכנית ייחודית, אשר פותחה על-ידי המרכז הישראלי לכבוד האדם, במטרה לסייע לצה"ל להתמודד עם כשל של חיילים וחיילות בשירות הצבאי.

התוכנית מיועדת להעניק לחיילים/ות כלים מעשיים להסתגלות מוצלחת בצה"ל והשתלבות חברתית ביחידה. במהלך התוכנית מזהים המשתתפים/ות דפוסי המתמודדות מעכבים, אשר מובילים אותם שוב ושוב למאבקים, נסיגה תפקודית וכישלון. במקביל, הם לומדים להבין את הסביבה החברתית ולפתח מיומנויות מקדמות ושליטה עצמית.

התוכנית מופעלת ביחידות צה"ל השונות, מטעם חיל החינוך והנוער – מערך מגן.

לתוכנית 4 מטרות מרכזיות:

  • הגברת המוטיבציה להמשך שירות תקין בצה"ל;
  • פיתוח יכולת הסתגלות והתמודדות בתוך המסגרת הצבאית ובחיים האזרחיים;
  • גיבוש תחושת מסוגלות אישית לשליטה על מסלול החיים ובניית עתיד;
  • חיזוק תחושת השייכות ליחידה, לצה"ל ולמדינה.

התוכנית מייצרת שני תהליכי התפתחות, אשר פועלים במקביל:
תהליך אחד מתייחס להתפתחות התוך אישית של הפרט, והוא כולל מגוון רחב של סדנאות המכוונות להגברת המודעות לכישורים וליכולות האישיות; פיתוח כלים להתמודדות יעילה בתוך המערכת הצבאית והסתגלות אליה; גיבוש תפיסת עולם וחשיבה לעתיד; הקניית כלים להתנהלות תקציבית נכונה; פיתוח תפיסת עולם לחיי זוגיות ועוד.
התהליך השני מוקדש לביצוע יוזמה חברתית, באמצעותה לומדים החיילים/ות להגדיר תחום צורך; להציב בו מטרות ויעדים; לאסוף מידע באופן שיטתי ומלא; לגייס תמיכה ומשאבים מגורמים משמעותיים; לשתף פעולה ולהוציא תוכנית אל הפועל.
שני התהליכים משלימים זה את זה והופכים את הלמידה הסדנאית ללמידה אקטיבית, המיושמת בקורס ומייצרת חווית הצלחה.

הקורס פותח על ידי המרכז הישראלי לכבוד האדם ומועבר במשותף על ידי הסגל האזרחי של המרכז והסגל צבאי של היחידה.