הקורס "שיטות בניהול שיח בינאישי וקבוצתי" נובע מתוך הצורך להעניק למפקדים/ות כלים מקצועיים לניהול רמות משתנות של שיח עם פקודים, קולגות ואזרחים.

הקורסים המועברים בצה"ל למפקדים עוסקים לרוב בשני מישורי הכשרה: המישור חינוכי (עיצוב דמות הקצין) והמישור המקצועי (ידע מקצועי נדרש לביצוע משימה/תפקיד).
אם זאת, כיום, אין בהם די. האתגרים האנושיים הניצבים, כיום, בפני מפקדי/ות צה"ל הינם רבים ומגוונים מאלו שהיו בעבר: קשת רחבה של אוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים; הטרוגניות גדלה של חיילים/ות המבצעים תפקידים דומים; מעורבות גוברת של גרמים אזרחיים. כל אלו מחייבים הכשרה נוספת, העוסקת בשיטות ניהול שיח עם אנשים.

מטרות הקורס:

 • שכלול מיומנויות התקשורת של מפקדים/ות ויכולתם לנהל תהליכים מקדמים של שיח ברמה הבינאישית וברמה המקצועית;
 • קידום המסוגלות של המפקדים/ות לפקד על יחידה בעלת מאפיינים רב-תרבותיים.
 • פיתוח יכולת המפקד/ת לנהל מפגשים רבי משתתפים, תוך הבנת הדינמיקה הבינאישית ושימוש בה לקידום תהליכים.
 • שיפור התקשורת בין מפקדים וקידום יחסי עבודה שיתופיים.

מבנה התוכנית:

הקורס מתוכנן להיקף של 40 שעות (מוכר לגמול השתלמות).
מומלץ להרחיב את הקורס ב – 40 שעות נוספות, ולשלב בו, בשנה ב', פרקטיקום מודרך.
הקורס יתקיים בקבוצות של עד 20 משתתפים/ות בקבוצה. מבנה זה יאפשר תרגול והתנסות במיומנויות ובכלים שילמדו.

תכנים מרכזיים:

 • ניהול שיח בינאישי – 14 שעות
  נושאים מרכזיים: תהליכי מתן וקבלת עזרה; תכנון שיחה אישית וניתובה; סוגי שאלות וניסוח שאלות; שיקוף; שימוש בכלים מתודיים מקדמי שיח; השפעת המרואיין על המראיין, הבנת מסרים גלויים וסמויים.
 • יסודות בהנחיית תהליכי חשיבה רבי משתתפים – 16 שעות
  נושאים מרכזיים: ההמון והקבוצה הקטנה – התפתחות החשיבה הקבוצתית; תהליכים דינמיים בקבוצה; תפקיד המנחה; יצירת לכידות קבוצתית; קידום שיח פתוח ותהליכי סעור מוחות; שימוש בתהליכים דינמיים לקידום שיח.
 • רב-תרבותיות בצה"ל – 10 שעות
  נושאים מרכזיים: תרבויות שיח משתנות – יוצאי אתיופיה, דוברי רוסית, חיילי איתן וחיילות חג"מ.

* ייתכן שלב ב' לקורס – פרקטיקום מודרך.