שלב הגיוס לצבא, נחשב לשלב חיים נורמטיבי ולמרות זאת, "הלם הבקו"מ" האקוטי כמעט תמיד, אינו מאחר לבוא. הוא נובע מהתחושה הראשונית והעמוקה, שמציאות החיים בצבא, שונה מכל מה שהכיר/ה הצעיר/ה עד גיוסו/ה.
חיילים וחיילות רבים לא מצליחים לעבור את תהליך הסוציאליזציה הראשוני לצבא. הם מתקשים להבין את המערכת, את כלליה ואת נורמות ההתנהגות המצופות בה. עבורם, "הלם הבקו"מ" האקוטי, הופך בהדרגה ל"הלם קליטה" כרוני.

תוכנית ש.יר.ות, לשיפור היכולות הרגשיות והתפקודית, המוצעת על ידי המרכז הישראלי לכבוד האדם, מעניקה למלש"בים הזדמנות לפתח חוסן נפשי ולצמצם
תופעות מוכרות כגון: תסכול, אכזבה, חוסר אונים, ירידה במוטיבציה, קשיי תפקוד, ייאוש, עימותים עם מפקדים, איחורים, משפטים, נפקדות ועריקות.
המרכז הישראלי לכבוד האדם מומחה בתהליכי צמצום כשל בשירות ופועל בשיתוף עם חיל החינוך והנוער לשיפור יכולת ההסתגלות של חיילי אוכלוסיות ייחודיות.

מבנה התוכנית:

תוכנית ש.י.רו.ת מורכבת מסדרות של סדנאות, בנות 6-8 שעות.
הסדרות הינן מודולריות. ניתן לבחור סידרה אחת או מספר סדנאות, בהתאם לצרכי הקבוצה.

אוכלוסיית היעד:
מועמדים לשירות ביטחון, מגיל 16 ומעלה.

תהליכי העברה:
הסדרות מתקיימות בקבוצות של עד 20 משתתפים/ות בקבוצה.
המפגשים משלבים הרצאות, מתן מידע, דיונים, סדנאות ייחודיות ותירגול.
בבסיס כל המפגשים עומדת לדיון הבחירה הערכית, בין סוגי כבוד שונים ונורמות התנהגות הנגזרות מכל אחד מהם. השפה המשותפת הנבנית בתוכנית מהווה תשתית להבנה של תהליכים חברתיים ובחינתם.